Politik: Lyssna nån gång då!

Apropå FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Här sitter 47 medlemsstater, av vilka majoriteten inte själva uppfyller de grundläggande kraven på demokrati och mänskliga rättigheter. Bland medlemmarna finns Saudiarabien, Kina, Kuba, Pakistan, Angola, Qatar, Uganda, Ryssland, och fram tills nu även Libyen, som sagt. Just nu leds rådet av Thailand, som är bättre på semesterresor än medborgarinflytande.
Istället för att granska skurkstater, fungerar Rådet som ett skydd för stater som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Inga resolutioner fördömer Kina, Iran eller Zimbabwe. Kritiken handlar oftast (i cirka 70 procent av resolutionerna) om Israel.

Det är ju det jag säger om och om igen. Inte många lyssnar.
Läs:

Sverige har inte i detta gäng att göra

Läs också:

FN: Lars Eliassons baby blev en värsting

Samt:

Diktaturernas Paradis