Israel: Dagens läsvärda länk

Att Hamas och arabvärlden får detta indirekta massiva stöd i Sverige är sensationellt och en skandal. Jag har inte hört någon kritik mot skeppen från ledande politiskt håll i Sverige, bara denna massiva kritik av Israels handlande. Man ska komma ihåg att Israel är ett ytterst litet land, med en yta lika liten som Småland och med en befolkning på ca 7 miljoner, landets yta motsvarar 0.7% av hela arabvärldens yta. Israel har hotats av krig och aggression av arabvärlden alltsedan dess grundande. Egypten erövrade och ockuperade Gazaremsan illegalt 1948 när man anföll Israel. Egypten blev då enligt internationell lag, illegal ockupant, då landet ej hade legal rätt till Gaza.
Efter att Egypten, Jordanien och Syrien inlett krigshandlingar mot Israel under sexdagarskriget 1967, erövrade Israel Gaza och Västbanken inklusive Jerusalem. I praktiken befriade Israel dessa territorier från Egyptens och Jordaniens illegala ockupation. Eftersom inget av dessa två arabländer hade legal rätt till dessa territorier, kan Israel inte anklagas för ockupation när man erövrade det i självförsvar. De israeliska rättigheterna är alltså obestridliga. De judiska bosättningarna är lagliga. Dessutom är anklagelsen att Israel bryter mot Fjärde Genèvekonventionen ohållbar. Den konventionen är inte tillämplig då det inte handlar om ockuperat land som tillhör en annan stat.

Läs hela Israels rätt till Gaza är obestridlig.