Jaha, nu är även Svenska kyrkan ute och seglar

Idag, den 3 advent, gick jag och min hustru till en närbelägen statskyrka för att bevista högmässan. Det var en fin gudstjänst, ändå till Kyrkans förbön. Där lästes en bön för förföljda kristna, och vi vet att kristna förföljs på många håll i världen. Man räknade upp Irak, Iran, Turkiet, Kina – och Israel (!) som länder där det kan kosta livet att ha en kristen tro.
Det gick runt för mig, och jag försökte förstå om det var en felläsning och man menade ”Palestina” i vid bemärkelse, ty vi känner till trycket mot kristna på områden under palestinsk kontroll (i Betlehem som tidigare till 80 % bestod av kristna är dessa nu en försvinnande minoritet) liksom i alla muslimska länder i Mellanöstern.
Men det är faktiskt ingen felläsning. Svenska kyrkan pekar alltså ut det enda land i Mellanöstern där kristna inte förtrycks. Frågan är varför man frångår sanningen och verkligheten på detta sätt. Det har ju faktiskt hänt att kristna palestinier sökt asyl i Israel på grund av förtrycket under PLO och Hamas. Tvärtemot att vara förtryckta är de kristna kyrkorna gynnade i Israel och har skattefrihet. Endast under israelisk kontroll har fritt tillträde garanterats för olika trosutövare till deras heliga platser i Israel. Och israelisk polis har ibland fått rycka ut för att lugna upprörda känslor då kristna munkar rykt ihop handgripligen då de varit osams. Israelerna måste ibland sucka över otacksamheten från dem vars religioner har en fristad i den judiska staten. Men de fortsätter att axla detta ansvar.

Läs mer här.
God superkristen julvecka på er.
Comments off.