Information: Uppdatering ang. ’näthatet’

”Sluta inte blogga, Kim. Du behövs!”
Angående det förra informativa inlägget så ska hatarna ha klart för sig att hur mycket hat jag än möter, så kommer ändå alltid lite, lite mer uppskattning min väg.
Bara så ni vet.