Rehabiliteringshandläggare?

Rehabiliteringshandläggare. På jobbet vill de veta namnet på min rehabiliteringshandläggare. Har jag någon rehabiliteringshandläggare? Vad är en re-ha-bi-li-te-rings-hand-läg-ga-re?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *