Mycket prat

Hmm… Han klampade in på kontoret och började prata om samma sak som förra veckan.
Jag orkade inte säga: ja, jag vet. Du berättade det för fem dagar sedan. Istället lyssnade jag tålmodigt. Surfade till och med in på siten han rekommenderade.
Åh, det är så mycket prat överallt. Människor snackar så mycket att de inte minns vad de redan sagt.
Det känns gott att vara tystlåten. Mina verbala uttryck är alltid unika.