Slutspurt och hårda ord på Facebook

Mina borgarbrackor koncentrerar sig på att mosa Mona.
Mina rödgröna koncentrerar sig på att krossa Reinis.
Nu tycker jag att ni istället lyfter fram det positiva. Har ni någonting att komma med, eller handlar det mest om att dissa den andra sidan?
Skärpning.