GM


Glad midsommar dårå.
Sebbe och jag jobbar och ikväll ska jag förmodligen göra någonting oväntat. Låt mig återkomma.
Insåg just att å, ä och ö finns på tangentbordet på iPhone 3.0. Oerhört skönt.
I övrigt har jag ännu inte upptäckt så många förändringar.