FN ska veta hut

Jag är inget stort fan av Netanyahu, men talet han igår höll inför FN:s generalförsamling var fantastiskt. Fantastiskt!
Any time an Arab leader genuinly wanted peace with us – we made peace.
(…)
We want to live side by side with them. Living in peace. Living in prosperity. Living in dignity.