Det är ju nyttigare än chips

Jag upptäckte att min lunch gick ut den sjätte december 2005 så jag äter popcorn istället.