Ut


Går ut och tar en drille.
Dokumenterar hela min innehållsrika dag till stor glädje för omvärlden och kommande generationer.