Rally och rosé


Nu: Grey’s Anatomy-rally och rosévin.
Dokumenterar hela min innehållsrika dag till stor glädje för omvärlden och kommande generationer.