Tips till föräldrar med ickeheterosexuella barn

När ditt barn säger: “Jag har träffat någon”.
Säg inte: “Jaha. Och hur går det på jobbet?”
Säg istället: “Åh, så roligt. Vem är han/hon? Berätta!”
Svårare än så är det inte att få en människa att känna sig som en människa bland människor.
Capish?