Stoppkloss


Jag tror att det betyder att jag inte får resa bort igen. Ingen fara. Nästa gång följer Sebbe med och vi stannar för alltid.