Mer östcrap

Parlamentet i det primitiva östlandet Litauen röstade igår igenom en lag som förbjuder “gay-propaganda” – främjandet av homosexualitet.
Det innebär väl mer eller mindre att homosnack är förbjudet, så länge det inte handlar om att trakassera och sjukdomsförklara alla ickeheterosexuella.
Jag undrar lite vad skämtet Litauen gör i EU. Varför kan de inte tillsammans med sina vanföreställningar stanna bakom ridån?
Varje morgon när jag slår upp ögonen säger jag: tack gode Gud för att jag inte är född i någon öststat.
Jag hör dig, svarar Gud. Det var inte jag som uppfann de där länderna. Det var djävulen.

Don’t worry, dear.