J som i ch?

Y frågade mig idag om J uttalas på samma sätt som hebreiskans ח.
“Nej”, svarade jag viktigt, “J uttalas som i Jason, fast utan det lilla d:t i början”.
“Hmm”, muttrade han. “I Minshalle Sorbina hör jag ju ett tydligt ch-ljud i ’stjärna’. Varför är det så?”
“Det beror på kombinationen ’stj’ svarade jag om möjligt ännu viktigare. Konsonantkombinationerna ch, sch, sh, sj, skj och stj uttalas med sj-ljud. Det gör även sk framför mjuk vokal (e, i, y, ä och ö).”
Jag vet inte om han blev så mycket klokare av detta men det är ju kul att han frågar.