I vårt smakfulla land

Historikern Cordelia Hess, klättrare på fritiden, upptäckte att flera av lederna på en klippa i Gåseborg bär namn som anspelar på nazismen och Förintelsen: ”Himmler”, ”Kristallnatten”, ”3:e riket”, ”Krematorium”, ”Swastika” och så vidare.
Läs mer.

Ingen är förvånad.
Comments off.