Friends

På grund av mina mobilbekymmer kan ni inte sms:a mig. Jag ser varken vad som skrivs eller vem som skrev det. Och om jag ska svara kanske det ser ut så här; “hEj. Jäg har trasig dispkay. ringis tället”.