Dagens mail

Hej! Du verkar intressant och tilltalande. Jag borde gå och lägga mig, men just nu vore det skönt att prata en stund med dig. Har du lust att ringa eller får jag ringa?
/Man, 75 (sjuttiofem!), Helsingborg