03 03 06

Det är lustigt hur snabbt kroppen ställer om sig och återfår sin egentliga rytm. Underbart; jag har fått en “normal” dygnsrytm!
Nu kan gästerna komma…