Ståndaktig stolpe


Dag ut och dag in blir stolpen klottrad och pissad på – men den står kvar. Lite som jag.
Dokumenterar hela min innehållsrika dag till stor glädje för omvärlden och kommande generationer.