You are so full of shit

Ni orkar gnälla över lite frisk och fin hundskit.
Vet hut, era jävla as.