Bim

På morgonpromenaden – mitt i skogen – träffade vi TV4-Bim. Hon kände igen mig, sa hon, men inte Sebbe.