Klippa och klistra

Den publicerade bilden.

Att Reuters klipper och klistrar lite som de vill (alltid till Israels nackdel) har vi sett prov på tidigare.
De fortsätter i samma anda när det gäller konvojdramat; om vi för ett ögonblick inte stirrar oss blinda på den fina magen så…
Originalbilden.

…förklarar Little Green Footballs vidare:
That’s a very interesting way to crop the photo. Most people would consider that knife an important part of the context. There was a huge controversy over whether the activists were armed. Cropping out a knife, in a picture showing a soldier who’s apparently been stabbed, seems like a very odd editorial decision.
Unless someone was trying to hide it.
Ännu ett exempel ser vi här:
Den publicerade bilden.

Originalbilden.

Uppdatering: till och med DN vaknade till slut.
Exp SvD SvD SvD JPost Exp HG HS
Comments closed.